Skip to main content

VERBETERING BASISVAARDIGHEDEN 2024

Het moment voor studenten met dyslexie

De nieuwe "Verbetering Basisvaardigheden 2024" regeling, een stimuleringsmaatregel van de Nederlandse overheid gericht op het verbeteren van basisvaardigheden bij leerlingen. Deze subsidieregeling richt zich op de kernvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid, en is beschikbaar voor scholen in zowel het primair onderwijs (PO) als het voortgezet onderwijs (VO).

DOEL VAN DE REGELING

De "Verbetering Basisvaardigheden 2024" regeling is ontworpen om scholen te ondersteunen bij het structureel verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen. Het doel is om scholen te helpen hun onderwijsmethoden en -middelen te verbeteren, zodat leerlingen beter presteren in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

SUBSIDIAANVRAGEN

Scholen kunnen via deze regeling subsidies aanvragen voor interventies die bijdragen aan:

Verbeteren van instructie en onderwijstijd

Professionalisering van onderwijspersoneel

Verbeteren van klassenmanagement

Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen

Het is belangrijk dat de voorgestelde interventies geen eenmalige oplossingen zijn, maar structurele verbeteringen teweegbrengen die op de lange termijn effect hebben.

FOCUS OP LEERLINGEN MET DYSLEXIE

Leerlingen met dyslexie ervaren vaak problemen met lezen en schrijven, wat hun prestaties in alle vakken kan beïnvloeden. Het is van groot belang om deze leerlingen de juiste ondersteuning te bieden. Hieronder staan enkele aanbevelingen voor het helpen van dyslectische leerlingen:

1: Gebruik van Dyslexie Font:

Het Dyslexie Font is speciaal ontworpen om het lezen voor dyslectische leerlingen te vergemakkelijken. Door dit lettertype te gebruiken voor alle instructies en leermaterialen, kunnen deze leerlingen de teksten beter begrijpen en verwerken.

2: Duidelijke Tekststructuur:

Zorg voor teksten die duidelijk zijn opgemaakt, met korte alinea's, duidelijke koppen en links uitgelijnde tekst. Dit maakt het lezen eenvoudiger voor alle leerlingen, vooral voor dyslectische leerlingen.

3: Visuele Ondersteuning:

Gebruik visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen, diagrammen en infographics om de tekstuele informatie te ondersteunen.

4: Digitale Toegankelijkheid:

Pas ook online leermaterialen aan voor dyslectische leerlingen. Dit omvat het gebruik van Dyslexie Font en duidelijke tekststructuren in digitale documenten en op websites.

5: Training van Onderwijspersoneel:

Investeer in de professionalisering van leraren door hen te trainen in het herkennen van dyslexie en het effectief ondersteunen van dyslectische leerlingen. Dit kan ook bijdragen aan het verbeteren van hun algehele instructievaardigheden.

SOCIALE EN EMOTIONELE IMPACT

Het implementeren van deze maatregelen zal niet alleen de leesvaardigheden van dyslectische leerlingen verbeteren, maar ook hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden versterken. Wanneer deze leerlingen merken dat hun specifieke behoeften worden erkend en ondersteund, zullen zij zich meer gehoord en begrepen voelen. Dit kan een positieve invloed hebben op hun motivatie en algemene schoolprestaties.

CONCLUSIE

De "Verbetering Basisvaardigheden 2024" regeling biedt scholen een unieke kans om de basisvaardigheden van hun leerlingen significant te verbeteren. Door specifiek aandacht te besteden aan leerlingen met dyslexie en hen de juiste ondersteuning te bieden, kunnen scholen niet alleen voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie, maar ook bijdragen aan een inclusieve en effectieve leeromgeving voor alle leerlingen.

Voor meer informatie over de subsidieregeling en hoe u een aanvraag kunt indienen, kunt u terecht op de officiële website van de Rijksoverheid. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin elke leerling de kans krijgt "Kans gelijkheid" om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

LINKS:

Aanvragen van Subsidies voor Verbetering van Basisvaardigheden kan hier