Skip to main content

SIGNALEN VAN DYSLEXIE

Herken Dyslexie

De symptomen van dyslexie kunnen moeilijk op te merken zijn voordat je kind naar school gaat, maar verschillende vroege waarschuwings signalen kunnen wijzen op een probleem. De leerkracht van je kind kan als eerste een probleem opmerken zodra je kind de schoolleeftijd bereikt. De ernst van het probleem varieert, maar het wordt meestal duidelijk wanneer een kind begint te leren lezen.

De onderstaande tekenen en symptomen kunnen erop wijzen dat uw kind een Specifieke Leerstoornis (SpLD) heeft, zoals dyslexie. Veel jonge kinderen vertonen deze kenmerken en maken vergelijkbare fouten. De intensiteit van het gedrag en de duur ervan zijn cruciale indicatoren van een leerstoornis zoals dyslexie.

SIGNALEN IN DE VROEGE JAREN

Hieronder staan tekenen dat een jong kind mogelijk dyslectisch is:

 

 • Een dyslectisch kind heeft problemen met spraakontwikkeling en begint laat te praten.
 • Het leervermogen van nieuwe woorden is traag. Er zijn veel problemen met woordvorming, zoals het verwarren van homofonen of het omkeren van woordklanken.
 • Het is moeilijk om letters, cijfers en kleuren te onthouden, te zingen of te benoemen.
 • Het leren of spelen van rijmpjes is moeilijk.
 • Het leren van kinderliedjes is moeilijk.
 • Het is moeilijk om de aandacht erbij te houden, stil te zitten en naar verhalen te luisteren.
 • Hij luistert naar verhalen, maar heeft geen interesse in letters en woorden.
 • Woorden zoals “komkommer” en “vlinder” worden door elkaar gehaald.
 • Het is moeilijk om een eenvoudig ritme aan te houden.
 • Het is moeilijk voor hem om twee of meer opdrachten tegelijk uit te voeren (bijv. de speelgoedjes in de doos doen en vervolgens op de plank zetten), maar hij kan kleinere klusjes doen.
 • Hij vergeet de namen van vrienden, leraren en kleuren, onder andere dingen.
 • Auditieve onderscheid is slecht.
 • Dyslexie/leesproblemen in de familie.
 • Problemen met het ordenen, zoals gekleurde kralen en klasroutines.
 • Vervangt woorden zoals “lantaarnpaal” door “lampenkap”.

 

SIGNALEN IN DE VROEGE SCHOOLJAREN

Er zijn enkele duidelijke symptomen, zoals een 'spiky' wisselend profiel, wat aangeeft dat een kind zowel sterke als zwakke vaardigheden heeft. Er bestaat een kans dat er andere familieleden zijn met vergelijkbare tekortkomingen. Houd er rekening mee dat niet alle dyslectische kinderen dezelfde sterke punten en beperkingen zullen hebben. Dyslexie aanwijzingen en symptomen kunnen duidelijker worden nadat uw kind naar school gaat.

Hier zijn enkele algemene waarschuwingssignalen om op te letten:

 • Slechte concentratie als gevolg van traag gesproken en/of geschreven taal.
 • Moeite met het volgen van instructies.
 • Problemen met het onthouden van woorden.
 • Moeite met het verwerken en interpreteren van wat hij of zij hoort.
 • Lezen aanzienlijk onder het voorspelde niveau voor de leeftijd.
 • Moeite hebben met het vinden van het juiste woord of het ontwikkelen van antwoorden op vragen.
 • Problemen met het herinneren van wat er in welke volgorde gebeurde.
 • Overeenkomsten en verschillen in letters en woorden zijn moeilijk te zien (en soms te horen).
 • Onvermogen om een woord uit te spreken dat u vreemd is.
 • Spellingproblemen.
 • Een uitzonderlijk lange tijd nodig hebben om taken die lezen of schrijven vereisen te voltooien.
 • Vermijden van leesgerelateerde activiteiten.
SCHRIJF PROBLEMEN

In vergelijking met gesproken vaardigheden is de schriftelijke van slechte kwaliteit.

 • Produceert een slordig geschreven werk en woorden die meerdere keren zijn geprobeerd.
 • Letters die op elkaar lijken, zoals b/d, p/g, p/q, n/u en m/w, kunnen verwarrend zijn.
 • Het handschrift heeft veel ‘omkeringen’ en letters die niet goed zijn gevormd.
 • In één stuk schrijven spelt hij een woord vele malen.
 • Maakt woord anagrammen, zoals “peer” voor “reep” en “drop” voor “dorp”.
 • Produceert slecht opgemaakt schriftelijk materiaal dat niet voldoet aan de marges.
 • Slechte pen grip resulteert in fonetische en vreemd gespelde woorden, wat ongepast is voor de leeftijd en het niveau van bekwaamheid.
 • Letters of woorden zijn op een vreemde manier gerangschikt.
LEES PROBLEMEN
 • De leesvooruitgang is langzaam.
 • Heeft moeite met het samenvoegen van letters en het bepalen van de lettergreepverdeling, evenals het identificeren van het begin en het einde van woorden.
 • Woorden worden op een ongebruikelijke manier uitgesproken.
 • Er is geen expressie in het lezen en het begrip is slecht.
 • Lezen verloopt aarzelend en moeizaam, vooral bij hardop lezen.
 • Bij het lezen worden woorden overgeslagen of worden er extra toegevoegd.
 • Woorden die niet bekend zijn worden niet herkend.
 • Heeft moeite om de belangrijkste dingen uit een passage die wordt gelezen of geschreven te halen.
 • Heeft moeite om de belangrijkste punten uit een alinea die wordt gelezen of geschreven te halen.
VOLGORDE PROBLEMEN
 • Het is moeilijk om tabellen, dagen van de week en het alfabet op een sequentiële manier te onthouden.
 • Verwarring over de waarde van plaatsen: Eenheden, tientallen en honderdtallen.
 • Symbolen zoals de + en x tekens kunnen verwarrend zijn.
MOEILIJKHEDEN BIJ HET LEREN VAN DE TIJD
 • Slecht tijdsbeheer door slecht tijdsbesef.
 • Gebrek aan persoonlijke organisatie.
 • Het is moeilijk om te onthouden welke dag van de week het is, hun geboortedatum, de seizoenen van het jaar en de maanden van het jaar.
 • Conceptuele moeilijkheden – gisteren, vandaag en morgen
 • Moeite met het leren en vertellen van tijd.

MOEILIJKHEDEN BIJ HET LEREN VAN VAARDIGHEDEN

 • Slechte motorische vaardigheden, resulterend in problemen met de snelheid, controle en nauwkeurigheid van het schrijven.
 • Geheugenproblemen, zoals die gerelateerd aan dagelijkse routines, zelforganisatie en leren uit het hoofd.
 • Blijft in de war over de verschillen tussen links en rechts, omhoog en omlaag, en oost en west.
  Onbesliste handvoorkeur.
  Variabele prestaties van dag tot dag.

CONCENTRATIE

 • Vermijdt werk door potloden te slijpen en boeken te doorbladeren, onder andere dingen.
 • Hij lijkt ‘dromerig’ te zijn en lijkt niet te luisteren.
 • Wordt gemakkelijk afgeleid.
 • Gedraagt zich als een clown in de klas, of hij of zij is vervelend of teruggetrokken.
 • Is overdreven vermoeid als gevolg van de hoeveelheid concentratie en inspanning die nodig is.

Een veelvoud van deze kenmerken, samen met gebieden van bekwaamheid, kan wijzen op dyslexie, wat aanvullend onderzoek noodzakelijk maakt.

SIGNALEN BIJ JONG/ VOLWASSENEN

Dyslexie is een combinatie van sterke punten en uitdagingen. Het verschil tussen beiden is vaak het kenmerkende teken. Ondanks enkele gebieden van moeilijkheden kan een dyslectische leerling zeer bekwaam zijn en mondeling goed onderlegd, evenals creatief, artistiek of sportief. Naast deze krachten zullen er ook een aantal uitdagingen zijn die uniek zijn voor elk persoon.

Een diagnostische beoordeling is de enige manier om vast te stellen of je dyslexie hebt.

Er zijn echter enkele kenmerken die kunnen helpen bij het herkennen van een jong persoon die mogelijk dyslectisch is.

De symptomen van dyslexie bij tieners en volwassenen zijn vergelijkbaar met die bij kinderen. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende aanwijzingen en symptomen van dyslexie bij tieners en volwassenen:

 

 • Moeite met lezen, inclusief hardop lezen
 • Lezen en schrijven met een slakkengangetje en met veel inspanning
 • Spelproblemen
 • Het vermijden van leesgerelateerde activiteiten
 • Verkeerde uitspraak van namen of woorden, evenals moeite met het onthouden van woorden
 • Problemen met het begrijpen van grappen of uitspraken met een betekenis die niet uit de woorden zelf kan worden afgeleid (uitdrukkingen), zoals “appeltje-eitje”, wat “gemakkelijk” betekent.
 • Het kost buitengewoon veel tijd om lees- of schrijfopdrachten te voltooien
 • Het is moeilijk om een verhaal samen te vatten
 • Moeite hebben met het leren van een nieuwe taal
 • Het memoriseren is moeilijk
 • Problemen hebben met het oplossen van rekenkundige problemen.

 

Ondanks het feit dat de meeste kinderen klaar zijn om te leren lezen tegen de kleuterklas of het eerste leerjaar, hebben kinderen met dyslexie vaak moeite om de basisprincipes van lezen op die leeftijd te begrijpen. Als de leesvaardigheid van uw kind onder het verwachte niveau voor zijn of haar leeftijd ligt, of als u andere indicatoren van dyslexie opmerkt, raadpleeg dan onderwijzer van uw kind.

Leesmoeilijkheden uit de kindertijd blijven voortduren in de volwassenheid wanneer dyslexie onopgemerkt en onbehandeld blijft.

OORZAKEN

Dyslexie is in 99% van de gevallen gewoon erfelijk verkregen door ouder of ouders. Het is gewoon onderdeel van de gehele samenleving als gedeelte blond haar heeft of andere genetische onderdelen die je hebt bij geboorte. In dit geval heeft het anders werkende brein heeft ook nog eens een functie voor de gehele samenleving. Ja daar horen ook zwakke kanten bij als sterke kanten. En het is inderdaad belangrijk dat er extra aandacht gaat naar de zwakke kanten om die extra te trainen en op te letten door de omgeving dat de persoon met dyslexie niet in geheel achter blijft.

GEVOLGEN

Hier zijn enkele van de factoren voor mensen met dyslexie:

 • Lezen kost tijd: Omdat het lezen en schrijven langzamer gaat kost dit veel meer tijd dan zijn medestudenten. Waar andere studenten de avond ervoor leren, kan het bij de student met dyslexie zijn dat hij of zij 4 avonden de zelfde stof aan het lezen is voor de zelfde toets.
 • Sociale gevolgen: Onbegrip en onwetendheid over dyslexie zelf en omgeving kan leiden tot een laag zelfbeeld, soms ook gedragsproblemen, angst, woede en uiterste gevallen vervreemding van vrienden, ouders en leraren.
 • Als volwassene: Het falen van een kind om te lezen en te begrijpen kan hem of haar belemmeren om als volwassene zijn of haar volledige potentieel te bereiken. Dit kan op de lange termijn educatieve, maatschappelijke en economische gevolgen hebben.

Dyslectische kinderen kunnen soms erg druk zijn, en dit wordt soms aangezien voor ADHD of ADD. Kinderen met dyslexie zijn ze enthousiast of proberen ze zichzelf uit vervelende situaties te redden, bijvoorbeeld hardop voorlezen in de klas. Het verschil met ADHD of ADD is dat dyslectische kinderen vaak rustig kunnen zijn en urenlang geconcentreerd kunnen werken aan andere taken of in andere situaties. Bij ADHD of ADD is de drukte altijd aanwezig en zijn er meer kenmerken dan alleen druk gedrag, zoals emotionele reacties op prikkels zoals bekende prikkel afwijzing waar ze helemaal op aan gaan. Dit verschil tussen het beeld dat we hebben van ADHD en ADD en de daadwerkelijke is dus groot, en het zelfde is heel anders dan alleen leesproblemen bij dyslexie het heeft veel breder invloed.

DIAGNOSTISCHE BEOORDELING

Een diagnostische beoordeling uitgevoerd door een getrainde psycholoog of orthopedagoog is de enige manier om dyslexie formeel te diagnosticeren. Deze test bepaalt of uw kind dyslectisch is of niet. U krijgt een volledig rapport waarin de sterke punten en beperkingen van uw kind worden uitgelegd, evenals een beter begrip van hun cognitieve profiel en hoe u hen het beste kunt helpen.

Het doel van de beoordeling is om:

 

 • Om de unieke leer- of werkstijl van de jonge persoon te benadrukken, evenals wat wel en niet werkt.
 • Om gegevens over lees-, spelling- en schrijfvaardigheden te verzamelen.
 • Om te bepalen of er een duidelijk verschil is tussen algemene begaafdheid en lees- en schrijfvaardigheid.
 • Om rekening te houden met andere elementen die van invloed kunnen zijn op het leren.
 • Om te bepalen of er redelijke aanpassingen nodig zijn voor een jong persoon om volledig toegang te hebben tot het curriculum en de tests.