Skip to main content

HOE WEET IK OF IK DYSLECTISCH BEN

Herken jezelf

Veel volwassenen die hun hele leven hebben geworsteld met lezen, vragen zich misschien af of ze dyslexie hebben, vooral gezien de uitdagingen die het met zich meebrengt in academische, professionele en persoonlijke contexten.

Tegen de gangbare opvatting in kan dyslexie op elke leeftijd worden gediagnosticeerd door professionals zoals psychologen, diagnostische specialisten of specialisten op het gebied van leerstoornissen. Om het proces te starten, is de eerste stap om de gratis dyslexietest hieronder te doen en de resultaten te bespreken met uw arts om vast te stellen of uw symptomen overeenkomen met die van dyslexie.

VOLGENDE GENERATIE VAN DYSLEXIE

Voor veel volwassenen die worstelden met hun onderwijs vanwege niet-gediagnosticeerde dyslexie, kunnen soortgelijke uitdagingen in het onderwijs van hun eigen kinderen krachtige herinneringen oproepen aan hun eigen ervaringen. Wetende dat dyslexie vaak in families voorkomt, kunnen deze volwassenen opmerken dat hun kinderen soortgelijke moeilijkheden ondervinden en zich hun eigen worstelingen herinneren. Deze herkenning spoort hen aan om op te komen voor hun kinderen en te zoeken naar tests voor dyslexie, een stap die ze zelf misschien nooit hebben genomen vanwege een beperkt bewustzijn.

Als gevolg hiervan zijn veel volwassenen steeds meer geneigd om zelf tests te ondergaan, naarmate ze getuige zijn van de positieve invloed van diagnose en ondersteuning op de leertrajecten van hun kinderen. Dit werpt licht op hun eigen levenslange worstelingen en legt de weg vrij voor een beter begrip en ondersteuning. Deze groeiende trend weerspiegelt een verschuiving naar een groter bewustzijn en erkenning van dyslexie binnen zowel familiedynamiek als de samenleving als geheel.

Ongediagnosticeerde volwassenen met dyslexie kunnen verschillende negatieve gevolgen ondervinden, waaronder academisch onderpresteren, slechte prestaties op het werk en een verminderd zelfbeeld. Een juiste identificatie van dyslexie kan leiden tot aanpassingen in educatieve, professionele en thuisomgevingen, waardoor individuen in staat worden gesteld om uitdagingen te overwinnen en hun volledige potentieel te bereiken.

De criteria voor deze test zijn vastgesteld door de Davis Dyslexia Association International. Het doel is om te beoordelen of je symptomen vertoont die consistent zijn met dyslexie. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze test geen diagnostisch hulpmiddel is; alleen getrainde onderwijsprofessionals kunnen een formele diagnose stellen.

Dyslexie wordt vaak beschreven als een "verborgen handicap" die meer mensen treft dan doorgaans wordt gedacht. Belangrijk is dat er geen verband bestaat tussen dyslexie en intelligentie. Het komt voort uit verschillen in de bedrading van de hersenen die het vermogen om letters, woorden en klanken effectief te verbinden belemmeren.

Je hebt misschien moeite gehad met lezen op school, en hoewel lezen nog steeds een uitdaging is, heb je misschien nooit een formele diagnose gekregen voor je moeilijkheden. Dyslexie is geen aandoening die plotseling in de volwassenheid verschijnt; vaak blijft het onopgemerkt totdat het op de juiste manier wordt geïdentificeerd.

INDICATIE VAN DYSLEXIE

Hier zijn enkele veelvoorkomende tekenen van dyslexie:

Lezen, inclusief hardop lezen, kan leiden tot vermijding van leestaken.

Het maken van aantekeningen kan tijdrovend zijn en problemen opleveren bij schriftelijke uitdrukking.

Het uitspreken van woorden en het terughalen van vocabulaire.

Het begrijpen van idiomatische uitdrukkingen en grappen.

Wiskundige en numerieke taken.

Spontane verbale reacties en gevoelens van angst.

Het leren van vreemde talen.

Tijdsbeheer en het halen van deadlines.

SAMENGAAT

Dyslexie gaat vaak samen met andere aandoeningen zoals:

Aandachtstekortstoornis (ADD) of aandachtshyperactiviteitsstoornis (ADHD).

Geheugenproblemen.

Dyscalculie (problemen met wiskunde).

Dysgrafie (uitdagingen met handschrift).

Dyspraxia (coordination difficulties).

Het begrijpen en identificeren van dyslexie kan een aanzienlijke invloed hebben op het leven van individuen door toegang te bieden tot passende ondersteuning en aanpassingen die zijn afgestemd op hun behoeften.