Skip to main content

DYSLEXIE EN VIDEO GAMES

Games kunnen lees gerelateerde vaardigheden verbeteren door multisensorisch leren te bevorderen.

Een recente studie, gepubliceerd in npj Science of Learning, onderzoekt hoe het spelen van actiespellen, specifiek Space Invaders 2, kinderen die risico lopen op ontwikkelingsdyslexie (DD) kan helpen. Deze studie onderzoekt hoe deze spellen leesgerelateerde vaardigheden kunnen verbeteren door multisensorisch leren te bevorderen.

Het onderzoek richtte zich op kinderen die nog niet begonnen zijn met lezen, maar een risico lopen op het ontwikkelen van DD, wat vaak gepaard gaat met problemen bij het verwerken van geluiden in taal. De belangrijkste bevinding is dat actiespellen deze kinderen kunnen helpen door hun vermogen om geluiden te herkennen en ermee te werken (fonetisch bewustzijn) te verbeteren. Deze vaardigheid is essentieel voor het leren lezen.

In het onderzoek werden 120 kinderen verdeeld in groepen op basis van hun prestaties in taken die gerelateerd zijn aan leesvaardigheden. Sommige kinderen speelden actiespellen, terwijl anderen niet-actiespellen speelden of traditionele behandelingen zoals logopedie kregen. De resultaten toonden aan dat de kinderen die actiespellen speelden, significante verbeteringen vertoonden in hun fonetisch bewustzijn en andere leesgerelateerde vaardigheden in vergelijking met de andere groepen.

Illustration of a child playing a video game surrounded by colorful educational toys and tools, representing the use of video games for improving multisensory learning in children with developmental dyslexia.

Deze verbetering wordt toegeschreven aan het vermogen van de spellen om de verwerking van auditieve informatie door de hersenen te versnellen, wat cruciaal is voor het begrijpen en manipuleren van geluiden in taal. De snelle, multi sensorische aard van actiespellen lijkt de hersenen op manieren te stimuleren die traditionele methoden mogelijk niet kunnen.

De bevindingen suggereren dat het opnemen van actiespellen in educatieve strategieën kinderen met leerproblemen kan helpen. Dit kan mogelijk voorkomen dat leesstoornissen zich ontwikkelen door het versterken van de multi sensorische verwerkingscapaciteiten van de hersenen.

ONDERZOEK

Voor meer details, is dit de link naar het Onderzoek