Skip to main content

DE SYMPTOMEN VAN DYSLEXIE

Dyslexie door leven heen

Het identificeren van de symptomen van dyslexie bij kinderen, adolescenten en volwassenen is cruciaal voor vroegtijdige interventie en ondersteuning. Hoewel het misschien moeilijk is om deze te herkennen voordat een kind naar school gaat, kan het op de hoogte zijn van de indicatoren ouders en opvoeders helpen om de nodige hulp te bieden.

Het is essentieel om het gesprek over dyslexie te benaderen met het begrip dat elke dyslectische persoon uniek is en dat symptomen sterk kunnen variëren. Niet elke persoon met dyslexie zal alle genoemde symptomen vertonen, en de manifestatie van deze tekenen kan verschillen per individu. Bovendien is het cruciaal om te erkennen dat de ontwikkeling van de hersenen een belangrijke rol speelt bij taalverwerving.

Onderzoek werpt licht op de variabiliteit in hersenontwikkeling, met name in de taalcentra die verantwoordelijk zijn voor het leren lezen en schrijven. Het onderzoek komt uit dat sommige kinderen dit deel van de hersenen voor het leren lezen en schrijven mogelijk pas actief is tot soms wel acht jaar oud zijn. Deze vertraging in hersenactivatie, vaak ten onrechte geïnterpreteerd als dyslexie, is een natuurlijke variatie in ontwikkeling.

Het onderzoek benadrukt het belang van het begrijpen dat verschillende activaties van de taalcentra niet noodzakelijkerwijs op dyslexie wijzen. In feite vertoonden kinderen die deze vertraging hadden vertoonden geen dyslexie toen als ze op 18-jarige leeftijd opnieuw werden getest. Dit onderstreept het belang van verder kijken dan traditionele lees- en schrijftoetsen en het overwegen van de bredere context.

LEEFTIJD VOOR SCHOOL

Laat praten: Kinderen kunnen een vertraagde spraakontwikkeling vertonen.

Trage woordlering: Moeite met het normale tempo van het leren van nieuwe woorden.

Problemen met woordvorming: Geluiden in woorden omkeren of vergelijkbare geluidende woorden verwarren.

Moeite met letters, cijfers en kleuren: Het moeilijk vinden om deze elementen te herinneren of te benoemen.

Problemen met kinderliedjes: Moeite hebben met het leren van rijmpjes of spelen van rijmspelletjes.

Spraakproblemen: Moeite met uitspraak en "verhaspelen" van zinnen.

Moeite met uitdrukken van taal: Strijd om gedachten en ideeën onder woorden te brengen.

SCHOOL LEEFTIJD

Lezen onder verwacht niveau: Moeite met verwerken en interpreteren van informatie, waardoor ze onder het verwachte niveau voor hun leeftijd lezen.

Problemen met woordvinding: Het vinden van het juiste woord of reageren op vragen wordt moeilijk.

Problemen met sequentiëren: Moeite om gebeurtenissen in de juiste volgorde te herinneren.

Verwarring met letters en woorden: Moeite hebben om vergelijkbare letters en woorden te herkennen en te onderscheiden.

Uitspraakuitdagingen: Onvermogen om onbekende woorden uit te spreken.

Spellingproblemen: Aanhoudende uitdagingen met spelling.

Langzaam lezen en schrijven: Het kost veel tijd om lees- of schrijftaken af te ronden.

Vermijding van leesgerelateerde activiteiten: Geen zin hebben om deel te nemen aan activiteiten die lezen vereisen.

TIENERS EN VOLWASSENEN

Leesmoeilijkheden: Problemen met lezen, zowel stil als hardop.

Langzaam lezen en schrijven: Lezen en schrijven op een traag tempo met verhoogde inspanning.

Spellingproblemen: Aanhoudende moeilijkheden met spelling.

Vermijding van lezen: Onwil om deel te nemen aan activiteiten die met lezen te maken hebben.

Verkeerde uitspraak en woordherinnering: Moeite met het uitspreken van namen of woorden, evenals problemen met het herinneren van specifieke woorden.

Moeite met Figuurlijke Taal: Uitdagingen bij het begrijpen van spreekwoorden en grappen.

Langzame Voltooiing van Taken: Het kost veel tijd om lees- of schrijfopdrachten af te ronden.

Moeite met Samenvatten van Verhalen: Het moeilijk vinden om informatie of verhalen samen te vatten.

Uitdagingen bij het leren van nieuwe talen: Moeite met het verwerven van vaardigheid in een nieuwe taal.

Geheugenproblemen: Problemen met het onthouden en terughalen van informatie.

Rekenkundige probleemoplossingsproblemen: Uitdagingen bij het oplossen van wiskundige problemen.

HERKENNING

Het herkennen van de symptomen van dyslexie is essentieel voor vroegtijdige interventie en ondersteuning. Of het nu gaat om jonge kinderen, schoolgaande individuen of volwassenen, het begrijpen van deze tekenen kan leiden tot effectieve strategieën en aanpassingen om mensen met dyslexie te helpen academisch en persoonlijk te gedijen.