Skip to main content

37 KENMERKEN VAN DYSLEXIE

Het begrijpen van dyslexie gaat verder dan alleen uitdagingen bij lezen en schrijven.

Het gaat erom jezelf te begrijpen en de alomtegenwoordige impact van dyslexie op verschillende aspecten van het leven te zien. Door inzicht te krijgen in de bredere reikwijdte van dyslexie. Deze bewustwording dient als een waardevol hulpmiddel, waardoor individuen dagelijkse ervaringen kunnen navigeren met een verhoogd begrip van hoe dyslexie hun unieke sterke punten en uitdagingen beïnvloedt.

ALGEMEEN

 • Lijkt helder, hoog intelligent, en goed spreekvaardig maar strugglet met lezen, schrijven, of spelling op niveau.
 • Gelabeld als lui, dom, slordig, onvolwassen, “niet genoeg moeite doen,” of een “gedragsprobleem.”
 • Wordt niet beschouwd als “achtergenoeg” of “slechtgenoeg” om hulp te krijgen in de schoolse omgeving.
 • Hoog in IQ, maar presteert mogelijk niet goed academisch op tests; excelleert mondeling maar niet in schriftelijke beoordelingen.
 • Voelt zich onintelligent; ervaart een laag zelfbeeld; verbergt zwaktes met slimme compensatiestrategieën; raakt snel gefrustreerd en emotioneel over schoollezen of testen.
 • Getalenteerd in kunst, drama, muziek, sport, mechanica, verhalen vertellen, verkoop, bedrijfsleven, ontwerpen, bouwen, of engineering.
 • Lijkt vaak “weg te zijn” of vaak te dagdromen; verdwaalt gemakkelijk of verliest het besef van tijd.
 • Moeite om de aandacht vast te houden; lijkt “hyper” of een “dagdromer.” leert het beste door hands-on ervaring, demonstraties, experimenten, observatie, en visuele hulpmiddelen.

VISIE, LEZEN EN SPELLING

 • Klaagt over duizeligheid, hoofdpijn of buikpijn tijdens het lezen.
  In de war door letters, cijfers, woorden, volgordes, of mondelinge uitleg.
 • Lezen of schrijven vertoont herhalingen, toevoegingen, transposities, weglatingen, vervangingen en omkeringen in letters, cijfers en/of woorden.
 • Klaagt over het gevoel of zien van niet-bestaande beweging tijdens het lezen, schrijven of kopiëren.
 • Lijkt moeite te hebben met het zicht, maar oogonderzoeken tonen geen probleem aan.
 • Extreem scherpzinnig en opmerkzaam of mist dieptezicht en perifeer zicht.
 • Leest en herleest met weinig begrip.
 • Spelt fonetisch en inconsistent.
GEHOOR EN SPRAAK
 • Heeft een verhoogd gehoor; hoort dingen die niet gezegd worden of niet duidelijk zijn voor anderen; gemakkelijk afgeleid door geluiden.
 • Moeite om gedachten uit te drukken; spreekt in haperende zinnen; laat zinnen onvolledig achter; stottert onder stress; spreekt lange woorden verkeerd uit, of verwisselt zinsdelen, woorden en lettergrepen tijdens het spreken.
SCHRIJVEN EN MOTORISCHE VAARDIGHEDEN
 • Problemen met schrijven of kopiëren; penhantering is ongebruikelijk; handschrift varieert of is onleesbaar.
 • Onhandig, ongecoördineerd, slecht in balsporten of teamsporten; moeilijkheden met fijne en/of grove motorische vaardigheden en taken; vatbaar voor bewegingsziekte.
 • Kan ambidexter zijn en vaak links/rechts, boven/onder verwisselen.
WISKUNDE EN TIJD MANAGEMENT
 • Heeft moeite met klokkijken, het beheren van tijd, het leren van opeenvolgende informatie of taken, of op tijd komen.
 • Bij het berekenen van wiskunde is er afhankelijkheid van vinger tellen en andere trucs; kent antwoorden maar kan ze niet op papier uitvoeren.
 • Kan tellen maar heeft moeite met het tellen van objecten en het omgaan met geld.
 • Kan rekenen maar worstelt met verhaalproblemen; kan geen algebra of hogere wiskunde bevatten.
GEHEUGEN EN COGNITIE
 • Uitstekend langetermijngeheugen voor ervaringen, locaties en gezichten.
 • Slecht geheugen voor volgordes, feiten en informatie die niet ervaren is.
 • Denkt voornamelijk in beelden en gevoel, niet in geluiden of woorden (weinig interne dialoog).
GEDRAG, GEZONDHEID, ONTWIKKELING EN PERSOONLIJKHEID
 • Extreem chaotisch of dwangmatig ordelijk.
 • Kan een clown in de klas zijn, een onruststoker, of juist erg stil.
 • Ervaarde ongewoon vroege of late ontwikkelingsstadia (spreken, kruipen, lopen, veters strikken).
 • Vatbaar voor oor infecties vaak aan 1 kant doordat de buis van Eustachius vernauwd is, kan er op jonge leeftijd eerder een oorontsteking ontstaan en op latere leeftijd bij stress meer smeer worden aangemaakt, waardoor de buis verstopt raakt.
 • gevoelig voor voedsel, toevoegingen en chemische producten.
 • Kan een uitzonderlijk diepe of lichte slaper zijn; bedplassen na een gepaste leeftijd.
 • Ongewoon hoge of lage pijntolerantie.
 • Sterk gevoel voor rechtvaardigheid; emotioneel gevoelig; streeft naar perfectie.
 • Fouten en symptomen nemen sterk toe bij verwarring, tijdsdruk, emotionele stress, of slechte gezondheid.